Newyddion

 • Beth Yw Ewcalyptws A Sut Mae'n Gweithio?

  Coeden frodorol i Awstralia yw ewcalyptws .Mae olew ewcalpytus yn cael ei dynnu o ddail y goeden.Mae olew ewcalyptws ar gael fel olew hanfodol sy'n cael ei ddefnyddio fel meddyginiaeth i drin amrywiaeth o afiechydon a chyflyrau cyffredin gan gynnwys tagfeydd trwynol, asthma, ac fel atalydd trogod.D...
  Darllen mwy
 • Sut i Ddefnyddio Olewau Hanfodol

  Mae olewau hanfodol yn ddarnau naturiol dwys iawn o ddail, blodau a choesynnau planhigion.Y ffordd fwyaf cyffredin o ddefnyddio olewau hanfodol yw eu hanadlu, oherwydd eu harogl anhygoel a'u priodweddau therapiwtig.Ond gellir eu defnyddio hefyd mewn tryledwyr a lleithyddion, yn ogystal â dil ...
  Darllen mwy
 • Beth yw Olewau Hanfodol?

  Mae olewau hanfodol yn echdynion hylif o wahanol blanhigion a allai fod yn fuddiol.Gall prosesau gweithgynhyrchu echdynnu'r cyfansoddion defnyddiol o'r planhigion hyn.Yn aml mae gan olewau hanfodol arogl cryfach o lawer na'r planhigion y maent yn dod ohonynt ac maent yn cynnwys lefelau uwch o gynhwysion gweithredol.Mae'n rhaid i hyn wneud ...
  Darllen mwy